V životě nastávají situace, v nichž možná nevíte kudy kam, jste zmatení, nespokojení a marně hledáte cesty, jak situaci změnit. Nabízím příležitost k zastavení se, k prozkoumání vašich potíží a zároveň vašich schopností, na jejichž základě lze hledat vaše vlastní způsoby, jak život lépe zvládat.

Respekt k Vaší osobě, bezpečný prostor, diskrétnost, zachování mlčenlivosti o probíraných osobních tématech je samozřejmostí.

Vzhledem k tomu, že služby jsou hrazeny přímou platbou, je možné využít služeb i anonymně.


Psychologické poradenství
a psychoterapie

Bodyterapie,
kraniosakrální harmonizace