Objednání

Na sezení je potřeba se objednat předem.

Objednat se můžete ve všední dny na tel. čísle 608 416 154. Pokud Vám hovor hned nezvednu, ozvu se Vám zpět.

Termín naší schůzky si domluvíme dle mých i Vašich možností. Budu se snažit Vám vyjít vstříc. Obvyklá pracovní doba je ve všední dny od 9 do 19 hodin.

Platba za sezení probíhá v hotovosti na konci každého setkání, nebo zasláním předem na bankovní účet číslo: 2012101019 / 3030.

Cena


Psychologické poradenství/konzultace
Individuální konzultace (50 min.) ………………………………………… …………………………… 1500 Kč
Psychoterapeutické sezení* (50 min.) ………………………………… cena dohodou dle rozsahu
Rodinné či párové sezení (90 min.) …………………………………… …………………………… 2500 Kč

Bodyterapie
Kraniosakrální harmonizace, relaxační techniky, práce s tělem
(50-70 min.) ……………………………………………………………………………………………………… 1000 Kč

V případě prodlouženého sezení je cena navýšena o 500 Kč za každou půlhodinu.

*Psychoterapie – dlouhodobá intenzivní spolupráce při léčbě duševních poruch, pomoc v krizové životní situaci, způsob podpory osobního rozvoje. Optimální frekvence setkávání je 1x týdně, nebo 1 x za 2 týdny. Při dlouhodobé spolupráci jsou ceny smluvní.

Pokud se nedostavíte na objednané sezení bez jeho zrušení minimálně 1 den předem, bude vám cena prošlého sezení připočtena k ceně sezení při další návštěvě.