Mgr. Monika Růžičková

Vzdělání, výcviky

Masarykova Univerzita v Brně - Psychologie, Speciální pedagogika, Tělesná výchova
Psychoterapeutický výcvik v rodinné systemické terapii (600 hodin)
Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze (IPIPAPP)
Výcvik v motivačních rozhovorech (Sdružení pro motivační rozhovory, 72 hodin)
Práce s tělem v psychoterapii (vedení J. Vodňanská, Y. Lucká, 120 hodin)
Výklad snů (Pražská vysoká škola psychosociálních studií, 100 hodin)

Odborné kurzy a semináře

Terapeutické techniky u poruch příjmu potravy
Regenerační pracovník – masér
Metamorfní technika (terapie motýlí masáž)
Kraniosakrální terapie
Krizová intervence
Kognitivně behaviorální terapie obezity
Grafologie

Praxe

1990 - 2007 pedagogická, poradenská a terapeutická práce ve školství (Dětský domov Čeladná, Střední odborné učiliště v Brně)
2002 - 2004 vedení skupinových kurzů snižování nadváhy, lektorka relaxačních programů (soukromá praxe)
2004 - 2008 poradenství pro rodinu a mezilidské vztahy (externí spolupráce s Poradenským centrem Triáda a Střediskem Eliada v Brně)
2008 - 2012 poradenství a terapie v oblasti poruch příjmu potravy a lektorování odborných vzdělávacích seminářů v oblasti poruch příjmu potravy
(O.s. Anabell Brno)
od r. 2011 soukromá psychologická praxe