Psychologické poradenství a psychoterapie

Jak sezení probíhá?

Rozhovorem. Psycholog je průvodce, pomocník při řešení potíží. Spolu s klienty se zaměřujeme na orientaci v problému, porozumění situaci, hledání možností změny.

Co je možné řešit?

Řešení individuálních obtíží

 • v schopnosti přijmout sebe i druhé
 • v komunikaci
 • v navazování vztahů
 • v prosazování vlastních potřeb
 • v situacích významných životních rozhodnutí
 • zacházení se stresem
 • pocitů osamělosti a prázdnoty
 • úzkosti
 • deprese
 • obtíže plynoucí z přetížení
 • životní nezdary a neúspěchy, osobní krize
 • osobnostní růst a rozvoj (hledání smysluplného cíle a cesty, jak ho uskutečnit)
 • psychosomatické potíže (tělesné potíže, které souvisí s psychikou, např. časté bolesti hlavy, svírání na hrudi, nespavost, poruchy příjmu potravy atp.)

Rodinné a partnerské vztahy

 • nesoulad a problémy v partnerském soužití
 • manželská a partnerská krize
 • nevěra
 • rozvodové a porozvodové situace
 • předmanželské poradenství
 • krizové situace v rodině
 • konflikt rodičovské a profesní role
 • mezigenerační vztahy a soužití
 • výchovné problémy

Bodyterapie a kraniosakrální terapie

Co je možné řešit?

Psychické a psychosomatické obtíže

 • úzkosti, deprese, emoční nestabilita
 • vyčerpání, únava
 • chronický únavový syndrom
 • nespavost
 • stres, neklid
 • potíže s artikulací, koordinací pohybu, tiky
 • hyperaktivita

Zdravotní obtíže

 • problémy s pohybovým ústrojím
 • bolest zad, kloubů
 • bolest hlavy, migréna
 • bolesti žaludku či dalších vnitřních orgánů

Trauma a post-traumatické symptomy

 • následky nehod a úrazů
 • pooperační obtíže
 • emoční a tělesné šoky
 • pocity odcizení, úzkosti

Podpora v osobním rozvoji

 • celková harmonizace a posílení organismu
 • zvyšuje schopnost uvědomit si vlastní tělo
 • přispívá k celkové stabilitě
 • podpora při léčbě závislostí
 • umožňuje načerpat energii a odpočinout si na velmi hluboké úrovni

> více informací o Kraniosakrální harmonizaci