Kraniosakrální harmonizace

Kraniosakrální harmonizace / terapie (cranio = lebka a sacrum = křížová kost) je velmi jemná metoda ovlivňující psychický i fyzický stav člověka. Techniky terapie jsou zaměřeny na nejvyšší možnou harmonizaci pulzující energie a hluboké uvolnění těla, čímž dochází k aktivaci vlastních, samoléčebných schopností těla.

V terapii dochází k uvolňování fyzického napětí, starých vzpomínek a traumat uložených v těle. Nabízí také somato-emocionální uvolnění a tím osvobození se od následků minulých zranění a negativních zkušeností, které vznikají v důsledku přetížení, úrazu nebo silného emočního vypětí.

Kraniosakrální harmonizace je účinná zejména na:

  • psychické nebo fyzické napětí, stres, poruchy koncentrace, dyslexii, podporu při léčbě závislostí
  • bolesti zad, hlavy a krku, skoliózu, bolesti žaludku a břicha, problémy s dechem, astma, alergie, potíže s artikulací, koordinaci pohybu, bolesti kloubů
  • nespavost, neklid, strachy, úzkosti, deprese, emoční nestabilitu, hyperaktivitu, chronickou únavu
  • posílení celkové imunity organismu, životní vitalitu, pomáhá při problémech s otěhotněním
  • metoda je relaxační až meditativní, podporuje proces osobního růstu

Ošetření probíhá v klidu na lehátku, klient zůstává oblečený, ošetřující pracuje dotekem a lehkým tlakem.

Samotné ošetření trvá cca 50 minut. Součástí ošetření je i konzultace potřeb a pocitů klienta, takže celková doba setkání obvykle činí cca 60 minut.

Pro účinnější a hlubší účinky terapie se doporučuje série 6 - 10 ošetření v intervalech nepřesahujících 3 týdny. Frekvence návštěv vždy závisí na míře potíží.

Z hlediska komplexního řešení problému doporučuji kraniosakrální ošetření kombinovat s poradenskou nebo psychoterapeutickou činností.

Kontraindikace, kdy se tato technika nepoužívá:

  • akutní stádia nitrolebečního krvácení, nádorů, zánětů, podlitin
  • nedávné zlomeniny a operace
  • nitrolebeční aneurysma (výduť), hydrocefalus
  • vyhřeznutí prodloužené míchy